Франция

Франция

За хиляди хора по света Франция е синоним на думата вино. Лозята й се разпростират на 900 000 хектара и дават годишно 60 милиона хектолитра вино. Франция притежава толкова многобройни и неоспорими предимства за правене на качествено вино. Може би най-важното от тях е географията. Франция, чиито брегове се мият от Атлантическия океан и Средиземно море, има изключително благоприятно географско положение. Френските винени региони са разположени между 42° и 50 ° северна ширина. Друго предимство на Франция е, че освен, че има много и добри лозя, тя ги определя, класифицира и контролира - списъкът с класификацията на най-добрите земи съществува от около 200 години.